Model - Glamour - Portret - Naakt - Diverse opdrachten © Hans de Bruin 2018

 
 

TFcd Fotosessie

Zo nu en dan bestaat er de mogelijkheid dat ik een model een gratis sessie aanbied op basis van TFcd. (Time For CD = een cd met een aantal digitale opnamen)
Voor een TFcd sessie kan je in aanmerking komen als foto's van jou, door mij gezien worden als een aanvulling op mijn portfolio. (fotoboek en internetsite) De beslissing tot het wel of niet aanbieden van een gratis TFcd fotosessie ligt altijd bij mij. De details van een shoot, zoals onderwerp, stijl, aantal foto's, zullen per shoot verschillend zijn.

Bij een TFcd shoot is het de gewoonte dat een ieder zijn eigen kosten draagt. Het model ontvangt na de sessie een cd met een redelijk aantal foto-opnamen van de shoot. Digitale foto's worden dus niet afgedrukt, maar op een cd-tje gebrand. Wel kan je de foto's zelf af laten drukken.(De bestanden zijn geschikt voor vergrotingen t/m 20/30 formaat)

Afhankelijk van de soort shoot wordt er bekeken of een visagiste wenselijk is. Indien dit het geval is kunnen we bekijken in hoeverre een visagiste bereid is om eveneens op TFcd basis aan de shoot mee te werken. Indien er wel visagie kosten zijn zullen we die naar redelijkheid verdelen. Eventuele nabestellingen of vergrotingen zijn tegen schappelijke prijzen altijd mogelijk.

Een begeleider van het model is uiteraard altijd welkom, echter is het de ervaring dat het niet is aan te bevelen dat de begeleider, tijdens de sessie zelf, in de studio wacht. Via een eenvoudig contract leggen wij vast dat fotograaf en model de foto's uitsluitend mogen gebruiken voor eigen gebruik, dan wel ter promotie van zichzelf. D.w.z. portfolio en internet, tentoonstellingen, fotowedstrijden. De fotograaf is en blijft altijd eigenaar van het copyright op alle foto-opnamen.

Commercieel gebruik van de foto's is niet toegestaan, behalve als hierover apart afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een eventuele vergoeding.